Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Starosta nowosolski Waldemar Wrześniak jako Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku otworzył w dniu 18 lutego br. jej posiedzenie.
Podczas posiedzenia omówiono przypadki zachorowań na wirusa grypy AH1/N1
w powiecie na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
i Szpitala.

Obecny na spotkaniu insp. Sławomir Tomal, Komendant Powiatowy Policji
w Nowej Soli przedstawił prezentację „Mapy zagrożeń” w powiecie nowosolskim,
z uwzględnieniem statystyk zdarzeń w roku 2015.

Następnie omówił sytuację na drogach powiatu, szczególnie na drogach S-3,
nr 297 i nr 315, gdzie panuje zwiększony ruch pojazdów, szczególnie ciężarowych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym.

Ostatnim punktem było przekazanie Członkom Komisji Programu Zapobiegania Przestępczości na lata 2014 – 2016 oraz poinformowanie o możliwości zgłaszania pocztą elektroniczną propozycji do Programu na lata 2017 – 2019.