Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W siedzibie starostwa, w piątek – 16 grudnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowej Soli. Spotkanie w sprawie potencjalnego zagrożenia wirusem ptasiej grypy AH5N8 otworzył Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewelina Lis omówiła sytuację w województwie w związku z wystąpieniem 3 ognisk chorobowych w gminie Deszczno. Przypomniała także zadania poszczególnych instytucji i służb wynikające z przepisów i uzgodnień, zasady współdziałania i wymiany informacji oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia ognisk chorobowych na terenie powiatu. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli Józefa Meissner omówiła prowadzony w gminie Deszczno nadzór nad osobami mającymi bezpośredni kontakt z zakażonymi ptakami, pracownikami ubojni i firmy utylizacyjnej. Poinformowała, że prowadzona będzie także kontrola targowisk pod kątem wprowadzania do obrotu nieoznakowanych jaj, mogących pochodzić z ferm zakażonych wirusem. Omówiono również sposoby postępowania w przypadku kontroli pojazdów przewożących ptactwo i jego przetwory. Przedstawiciel policji zwrócił uwagę, że konieczne jest posiadanie świadectwa zdrowia wystawionego przez lekarza weterynarii. Wicestarosta stwierdził, że wskazane jest podjęcie środków ostrożności, aby nie doszło do zarażenia wirusem grypy na fermach i w gospodarstwach indywidualnych. Ważne jest np. pozyskiwanie trocin na maty dezynfekcyjne, folie, tablice ostrzegawcze.

Wytyczne dla myśliwych: [attachments template=small-list include=”6972″]