Obecni na dniach otwartych

Pomarańczowe stoisko projektu prezentowało się podczas wszystkich dni otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych. Doradca zawodowy oraz pracownicy biura projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” na stoisku promocyjnym przedstawiali korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie np. 1500 zł za odbycie stażu w firmie. Uczniowie otrzymywali zakładki do książki z ważnymi informacjami, wielu z nich dopytywało o szczegóły, np. o oferowanych staży.