Obchody XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ “Solidarność” w Nowej Soli zaprasza we wtorek – 13 grudnia br. na obchody XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Obchody rozpoczną się o 18.30 uroczystą mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. Św. Antoniego w Nowej Soli. Następnie odbędzie się poświęcenie tablicy upamiętniającej śp. o. Ryszarda Ślebodę oraz złożenie kwiatów pod krzyżem.