Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada to w kalendarzu ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji starosta nowosolski Waldemar Wrześniak oraz członek zarządu  Andrzej Ogrodnik zaprosili
do siedziby Starostwa na uroczyste uczczenie tego dnia Pracowników Socjalnych wraz
z Dyrektorami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie.

Starosta skierował na ręce pracowników socjalnych: Pani Krystyny Babireckiej,
Pani Joanny Korczak-Kozłowskiej, Pani Joanny Rośleń, Pani Pauliny Romanowskiej,
Pani Małgorzaty Żakowicz, Pani Alicji Krzywickiej oraz Pani Arlety Peteli listy z serdecznymi podziękowaniami i wyrazami uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianie ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Podczas spotkania, omówiono bieżące wydarzenia z zakresu pomocy społecznej, polityki rodzinnej, planowanych zmian w tych dziedzinach. Podkreślono trudy codziennej pracy pracowników socjalnych i zwrócono uwagę na to, co przynosi satysfakcję i radość
w zawodzie „społecznika”.

Starosta życzył, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla wszystkich Pracowników Socjalnych prawdziwym spełnieniem i zadowoleniem.