O wspólnych działaniach na rzecz powiatu

Zarząd Powiatu Nowosolskiego spotkał się z włodarzami gmin wchodzących w skład powiatu. Omawiano bieżące sprawy, w tym m.in. zakończoną sukcesem akcję ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Wicestarosta Przemysław Ficner przedstawił stan realizacji inwestycji drogowych. Największa w tym roku inwestycja realizowana przez Powiat Nowosolski tj. rozbudowa drogi Lubieszów – Studzieniec przebiega terminowo, a z każdym dniem można obserwować postępy prac. Na spotkaniu podsumowano również nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych raz omówiono koncepcję sieci ścieżek rowerowych Powiatu Nowosolskiego. Na koniec Wójt Gminy Otyń Barbara Wróblewska jeszcze raz zaprosiła na powiatowe dożynki, które odbędą się w sobotę – 27 sierpnia, właśnie w Otyniu.