O przyszłości Euroregionu

W ubiegłym tygodniu Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Katarzyna Dzieńdziura uczestniczyli w warsztatach poświęconych przyszłości współpracy transgranicznej. Spotkanie członków Euroregionu odbyło się w Cottbus.

Rok 2019 jest rokiem aktualizacji „Planu działania i rozwoju Euroregionu”. Okazją do rozmów na temat kształtu współpracy transgranicznej do 2030 roku były warsztaty, które odbyły się 18 czerwca w Cottbus.

Warsztaty poświęcone były trzem strefom współpracy:

  1. Natura i kultura
  2. Zmiany strukturalne i gospodarka
  3. Usługi publiczne i współpraca samorządów.

Podczas pracy w grupach uczestnicy spotkania próbowali określić najważniejsze wyzwania i szanse, jakie daje współpraca zagraniczna oraz zaproponować rozwiązania dla problemów.

Próbę znalezienia odpowiedzi na zagadnienia dotyczące określenia najważniejszych obecnie wyzwań, szans, jakie daje współpraca transgraniczna oraz pomysłów na rozwiązanie problemów ułatwiła praca w 3 grupach roboczych:

Jak podkreślają organizatorzy spotkania, wspólna prezentacja wyników pokazała, że w kolejnych latach czeka nas wiele wyzwań i wspólnej euroregionalnej pracy.