O problemach lokalnego biznesu z Rzecznikiem MŚP

Jakich zmian w nowym roku obawiają się przedsiębiorcy? Dlaczego szkolnictwo zawodowe kuleje? Jakiego wsparcia potrzebują startupy i twórcy nowych technologii? Czy zatrudnienie cudzoziemców jest takie proste? Za co nie lubimy unijnych dotacji? Dlaczego Kanadyjczycy nie wydobywają u nas miedzi?

Dyskusja na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy rozpoczęła się podczas wrześniowego „Dialogu na rzecz rynku pracy”. Zebrane wtedy uwagi i wnioski zostały przedstawione Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adamowi Abramowiczowi, który w ubiegłym tygodniu odwiedził Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.

W spotkaniu z A. Abramowiczem uczestniczyli Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyna Podgórska, przedstawiciele Rady Rynku Pracy, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli, Cechu Rzemiosł Różnych Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli oraz szkół.

Ze szkolnej ławki

Funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców jest mocno związane ze szkolnictwem zawodowy na terenie Powiatu Nowosolskiego. O problemach wynikających z przeładowanego programu nauczania oraz małej liczby godzin na praktykach mówili członek Powiatowej Rady Rynku Pracy i przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli Dariusz Popowicz oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli.

Pracodawcy przyznają, że muszą zainwestować w uczniów, którzy do nich przychodzą. Jednak ta inwestycja często się nie zwraca, ponieważ młodzi ludzi nie kończą szkoły lub odchodzą od wyuczonego zawodu.

2020 – rok zmian

Niepewne jutro to kolejna rzecz, która spędza sen z powiek lokalnym pracodawcom.

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy i starszy Cechu Rzemiosł Rożnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli Józef Krajewski podkreśla, że wysoki ZUS i rozbudowany system socjalny w dużej mierze ograniczają małych rzemieślników, który trudno utrzymać się na lokalnym rynku pracy.

– Firmy boją się tego, co przyniesie nowy rok. Gdy wzrośnie najniższa krajowa, trzeba będzie podnieść stawki wynagrodzeń – zwraca uwagę Przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy, Członek Zarządu i Sekretarz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Bogumiła Ulanowska.

34 postulaty OPZL

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej przygotowała dokument, który zawiera 34 postulaty dotyczące funkcjonowania lokalnych firm. Kilka z nich podczas spotkania z Rzecznikiem MŚP przedstawił kierownik oddziału OPZL w Nowej Soli Łukasz Rut, który mówił między innymi o problemach z ochroną własności intelektualnej, małym wsparciu dla startupów czy wydłużonej procedurze rozliczania środków unijnych, która powoduje wzrost kosztów inwestycji.

Ł. Rut podjął również temat wydobycia miedzi na terenie Powiatu Nowosolskiego. Budową kopalni oraz utworzeniem 4 tysięcy miejsc pracy jest zainteresowana firma z Kanady. Jednak jej działania są od lat blokowane.

Przepisy kontra rzeczywistość

Formalności to kolejny problem, na który zwracają uwagę pracodawcy z naszego regionu zatrudniający cudzoziemców.

– Termin oczekiwania na pozwolenie na pracę wynosi nawet pół roku. Tymczasem w innych województwach kwestie te traktowane są różnie – podkreśla B. Ulanowska.

Z kolei Ł. Rut zwrócił uwagę na problem, z którym borykają się firmy z branży drzewnej. Nowa interpretacja przepisów sprawia, że odpady poprodukcyjne produkcji nie są traktowane jako paliwo alternatywne.

Głos zabrał również Łukasz Szarama, przedstawiciel Polskiej Izby Motoryzacji oraz członek Rady Rzecznika MŚP, który mówił o problemie firm z firmami ubezpieczeniowymi, które zaniżają kwoty odszkodowań powołując się na przestarzałe przepisy. To przykład sprawy, którą Rzecznik MŚP już się zajmuje.

W interesie MŚP

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli było okazją do rozmowy na temat problemów lokalnego biznesu, ale również do przybliżenia przedsiębiorcom urzędu, do którego mogą zwracać się o pomoc.

Głównym zadaniem Rzecznika jest wdrożenie i przestrzeganie zasad Konstytucji Biznesu czyli pakietu ustaw, które upraszczają prowadzenie działalności. W zakresie kompetencji Rzecznika jest działania o charakterze systemowym np. żądanie wydania objaśnień prawnych do skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie, występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz interwencje w indywidualnych sprawach i mediacje pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji.