O handlu ludźmi w ZSP nr 5

Dnia 18 października w związku z Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie gościli przedstawiciela Komendy Powiatowej z Nowej Soli sierż. Agatę Towpik.

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Działania przeciwko handlowi ludźmi na lata 2016 – 2018,  tym dniu organy ścigania, w tym także Policja, angażują się w edukowanie młodzieży na temat procederu handlu ludźmi, jak również udzielają uczniom praktycznych i sprawdzonych wskazówek, jak ustrzec się przed zostaniem ofiarą handlarzy ludźmi. W dobie wyjazdów zarobkowych poza granice kraju, ważnym jest, aby wyposażyć społeczeństwo w wiedzę na temat realnych zagrożeń, na które można być narażonym. Niewolnicza praca, czy też zmuszanie do prostytucji, to najczęściej spotykane i najbardziej drastyczne formy zniewolenia człowieka. Świadomość ryzyka, które podejmujemy w momencie wyjazdu za granicę zwiększa czujność, a także poczucie bezpieczeństwa. Temu służyć mają coroczne spotkania policjantów z uczniami kożuchowskiej Piątki.

Dla tych z Was, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy na temat handlu ludźmi polecamy:  

http://www.kcik.pl/prawo.html

http://www.po-moc.pl/materialy/_upload/file/Handel_kobietami_-_Przewodnik_dla_ofiar_i_organizacji_pomocowych.pdf

http://www.handelludzmi.eu/