O europejskim rynku pracy wie dużo

Paulina Gawlik, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli, reprezentowała szkołę i powiat w finale VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

We wtorek 3 marca na Politechnice Białostockiej spotkali się finaliści VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Na finał Olimpiady przyjechało ponad 70 uczniów z 48 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W drodze do finału pokonali oni blisko 450 rówieśników.

Tym bardziej cieszy fakt, że w gronie finalistów była również uczennica nowosolskiego Spożywczaka – Paulina Gawlik.

Celem olimpiady jest doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach, rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, poszerzanie ich wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy, popularyzowanie wśród młodzieży alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik.