Nowy standard CAF w starostwie

W dniach 19 i 20 października w siedzibie Starostwa Nowosolskiego rozpoczęliśmy już po raz czwarty edycję samooceny CAF.

Nad samooceną pracował powołany zespół pod przewodnictwem specjalisty zewnętrznego pana Marka Jefremienko – specjalisty do spraw zarządzania w samorządzie.

W tym przypadku należy zauważyć, że samoocena metodą CAF jest częścią naszej kontroli zarządczej, która jest wymagana dla instytucji finansowych. Wymagania te określił minister finansów.

Ta edycja jest szczególnie ważna, gdyż zmienił się standard metody. Do tej pory realizowaliśmy trzy razy CAF według standardu z 2013 roku czyli CAF 2013. Od tego roku obowiązuje nowy standard CAF, czyli CAF2020.