Nowy sprzęt w domu dziecka

Powiat Nowosolski przekazał laptopy i drukarki dla wychowanków czterech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie. Sprzęt udało się zakupić w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”.

Trwająca od kilku miesięcy epidemia pokazała, że podczas nauki na odległość jednym z największych problemów, z którym musiała się zmierzyć młodzież, był brak sprzętu. Problem ten odczuli również wychowankowie rodzin zastępczych oraz kożuchowskiego domu dziecka. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży Powiat Nowosolski przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”.

Gotowy do pracy

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli wkroczył już w ostatni etap. Nowy sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem sukcesywnie przekazywany jest uczniom.

W poniedziałek Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik spotkała się z Dyrektorem Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wojciechem Żurowskim, aby przekazać laptopy oraz urządzenia wielofunkcyjne zakupione na potrzeby wychowanków czterech kożuchowskich placówek. Placówki otrzymały również środki ochrony osobistej.

Projekt w liczbach

Na zakup laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki i skanery) Powiat pozyskał 253 365 zł. Kwota ta pozwoliła na doposażenie 49 rodzin zastępczych oraz 4 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W sumie nowy sprzęt otrzyma 75 uczniów.

12 tys. zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej – maseczek, płynów do dezynfekcji – które PCPR przekazał dla 138 rodzin zastępczych oraz 49 wychowanków z 4 kożuchowskich placówek.