Nowy sprzęt dla uczniów Elektryk

Inwestycja przy ul. Piłsudskiego, którą realizuje Powiat Nowosolski, to nie tylko przebudowa dawnych warsztatów na sale lekcyjne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk. To również doposażenia pracowni kształcenia zawodowego, w których będziemy kształcić najlepszych fachowców na rynku.

W ramach postępowań o udzielenie zamówienia ogłoszone zostały przetargi na łącznie dwadzieścia części. Do tej pory doposażone zostały pracownie mechatroniczna i sterowników PLC, budowlana, fotograficzna, energetyki odnawialnej oraz obrabiarek CNC/symulacji.

W najbliższym czasie nowe doposażone trafi do pracowni procesów produkcyjnych, miernictwa i materiałoznawstwa, elektrycznych oraz informatycznych.

W nowo doposażonych pracowniach uczniowie będą zdobywać wiedzę praktyczną korzystając z najnowocześniejszego sprzętu takiego jak drukarki 3D, symulatory sterowania czy profesjonalny sprzęt fotograficzny.

Pracownie „Elektryk” zostały również wyposażone w sprzęt komputerowy oraz niezbędne meble.

Wyposażenie zakupywane jest w ramach trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

  1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
  2. Nowoczesna szkoła zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
  3. Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji – projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.