Nowy radny

W piętek 26 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu Nowosolskiego Aleksander Tomaszewski złożył ślubowanie radnego, tym samym uzupełnił skład Rady po zmarłej Aleksandrze Kochańskiej.

A. Tomaszewski, reprezentujący KWW Wadim Tyszkiewicz, został także wybrany do komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. To już piąta zmiana w składzie Rady obecnej kadencji i miejmy nadzieję, że kolejnych już nie będzie.