Nowy adres PCPR

To już fakt! Od poniedziałku 23 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli znajduje się w budynku Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Staszica 1A w Nowej Soli (przy wiadukcie). W najbliższym czasie mogą wystąpić trudności z połączeniami telefonicznymi na numery stacjonarne. Centrum uruchomiło numery tymczasowe.

O przeprowadzce PCPR w Nowej Soli informujemy już od kilku tygodni. Plan związany ze zmianą adresu udało się zrealizować w 100 procentach. Od poniedziałku 23 września Centrum pracuje już w nowej siedzibie. Biura znajdują się na parterze budynku ŚHP przy ul. Staszica 1A.

Jak poinformowała dyrekcja PCPR, z przyczyn niezależnych w najbliższym czasie mogą wystąpić problemy z połączeniami na numery stacjonarne. Pracownicy ośrodka będą dostępni pod numerami komórkowymi:

  • Sprawy opiekuńczo-wychowawcze – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 660 046 874
  • Rodziny zastępcze, psycholog, pedagog – 660 046 958
  • Rehabilitacja społeczna i inne – 692 827 334