Nowelizacja prawa budowlanego – ważna informacja dla inwestorów

Do Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zgłasza się coraz więcej osób, które mają wątpliwości dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę po nowelizacji prawa budowlanego.

Rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wydruk ustawy Prawo budowlaneW dniu 19 września 2020 weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapowiadane są jako rewolucja w prawie budowlanym i budzą wiele wątpliwości, z którymi do Starostwa w ostatnim czasie trafia coraz więcej osób.

Warto jednak zauważyć, że zgodnie z art. 26 nowelizacji w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie tj. od 19 września 2020, inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (do zgłoszenia z projektem budowlanym) może dołączyć projekt budowlany opracowany na dotychczas obowiązujących zasadach.

Przepisy przejściowe dają inwestorowi możliwość wyboru, czy do wniosku o pozwolenie na budowę przedłoży:

  • 3 egzemplarze projektu budowlanego opracowanego zgodnie z nowymi przepisami;
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego opracowanego w oparciu o przepisy dotychczasowe.