Nowe wnioski w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Wnioski są dostępne na stronie PPP w zakładce "do pobrania"Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Soli informujemy o zmianie wniosków odnośnie diagnozy dzieci/uczniów oraz wydania opinii po diagnozie, a także wniosków o wydanie orzeczeń.

Nowe wnioski znajdują się na naszej stronie internetowej (www.pppns.pl) w zakładce DO POBRANIA