Nowe spojrzenie na prawa konsumenta

W czerwcu odbyła się IX Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro. 60 lat praw konsumenta”. Wystąpienia prelegentów krajowych, jak i zagranicznych, kilka sesji wykładów oraz paneli dyskusyjnych … w tym wszystkim brał udział Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta podczas IX Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej– Wzięcie udziału w tego rodzaju konferencji stricte o tematyce konsumenckiej daje możliwość poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń pomiędzy zarówno teoretykami jak i praktykami – nami rzecznikami konsumentów oraz przedstawicielami innych organizacji mających na celu ochronę praw konsumentów. Tak zdobyte doświadczenie stanowi nieodzowną pomoc w codziennej pracy na rzecz konsumentów. Zakres bowiem praw konsumenckich jest bardzo szeroki. Przy nałożonych przepisami prawa uprawnieniach konsumentom – jako słabszym uczestnikom rynku w relacji z profesjonalistami jakimi są przedsiębiorcy, istnieje możliwość ich skutecznego stosowania, oczywiście jeśli kroki podejmowane są w sposób właściwy i odpowiedni – podkreśla Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Kwiatkowska.

Poruszane tematy to między innymi prawo do informacji i związane niekiedy z tym prawem absurdy, gdy przedsiębiorca chcąc wypełnić obowiązek rzetelnego poinformowania o istotnych elementach umowy i prawach konsumenta, musi zamieścić tyle informacji, że jest ich tak dużo, że stają się nieczytelne i w ostateczności konsument w ogóle nie zapoznaje się z tymi zapisami.

Samoregulacje stosowane w niektórych branżach tzw. Kodeks Dobrych Praktyk przydatne w stosowaniu, gdy przepisy prawne nie regulują wszystkiego dość szczegółowo.
Bezpieczeństwo zakupowe w internecie – w celu uniknięcia manipulacji doprowadzenie poprzez zmianę regulacji prawnych do istnienia tylko wiarygodnych opinii o sprzedawcy wystawianych tylko i wyłącznie przez osoby, które faktycznie dokonały zakupu u sprzedawcy.
Smart contracts w niedalekiej przyszłości jako konsekwentne wykorzystywanie wiedzy i technologii zaraz po botach, z którymi już “rozmawiamy” np. w firmach m.in. telekomunikacyjnych w początkowym stadium składania reklamacji.

Ochrona konsumenta przed natarczywą windykacją w kontekście wydanych już decyzji Prezesa UOKiKu

Przeciętny konsument wczoraj dziś i jutro – ostrożny, rozważny, dobrze znający swoje prawa, ale jednocześnie pozostaje pewien wachlarz dopuszczalnego braku doświadczenia z zakresu specjalistycznej wiedzy obejmującej wiele nowych dziedzin życia codziennego, z którymi musimy się zmierzyć, a które niekoniecznie są wykorzystywane przez nas na co dzień.