Nowe oświetlenie w hali sportowej Elektryka. Powiat podpisał umowę

Powiat Nowosolski pozyskał 35 tys. zł na modernizację oświetlenia w budynku A hali sportowo-widowiskowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli. 

W środę (17 maja 2023) Zarząd Powiatu – Starosta Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Emil Chwiałkowski podpisali umowę z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na przekazanie dotacji z programu „Lubuska baza sportowa 2023”

Program inwestycyjny „Lubuska Baza Sportowa” to dotacje na rozwój lubuskiej bazy sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu i stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu.

W ramach zadania Powiat Nowosolski planowana jest wymiana ok 30 lamp w dużej hali przy ul. Piłsudskiego.

Realizacja tego zadania zdecydowanie poprawi jakość oświetlenia i będzie generowała oszczędność.