Nowe obostrzenia i wsparcie dla przedsiębiorców

Branże gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemiąW sobotę 7 listopada weszły w życie kolejne obostrzenia. W ubiegłym tygodniu Prezes Rady Ministrów przedstawił także 10 działań w ramach wsparcia dla firm, których działalność jest ograniczona w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

W poniedziałek opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • w przypadku objęcia obywatela kwarantanną, izolacją lub izolacją domową,organy inspekcji sanitarnej nie wydają decyzji administracyjnej, a informacja zainteresowanemu może być przekazana ustnie (przez telefon);
 • osoba współzamieszkująca z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem musi poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby zakażonej (w takim przypadku również decyzji administracyjnej nie wydaje się);

• W dziedzinie edukacji, kultury i sportu:

✓ nauka zdalna zostanie rozszerzona na uczniów szkół podstawowych w klasach I-III (od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada);

✓ przedłużono naukę zdalną dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (do 29 listopada);

✓ utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach (m. in. zamknięcie basenów i siłowni, zakaz udziału publiczności w wydarzeniach sportowych).

• W życiu społecznym:

✓ do 29 listopada zamknięte będą instytucje kultury (teatry, kina, muzea etc.);

✓ ograniczenie liczby wiernych w kościołach (maksymalnie 1 osoba na 15 m2);

✓ utrzymano dotychczasowe zasady w pozostałych dziedzinach życia społecznego (m.in. zakaz organizowania spotkań i imprez, ograniczenie liczebności zgromadzeń do 5 osób, ograniczenia dla seniorów).

• W gospodarce:

✓ w galeriach handlowych będą mogły być otwarte jedynie wybrane kategorie sklepów (z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, budowlanymi, z prasą, z produktami dla zwierząt, ze środkami czystości oraz apteki);

✓ w sklepach o powierzchni poniżej 100 m2zostanie wprowadzony limit 1 osoby na 10 m2,✓hotele będą dostępne jedynie dla osób w podróży służbowej;

✓ pozostałe ograniczenia nie ulegną zmianie (m. in. zawieszenie działalności sanatoriów, limit osób w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2, usługi gastronomiczne jedynie na wynos).

• Wsparcie dla firm z branży  gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej:

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami:
 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowanej z PFR;
 3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2021 r. (wypłaty);
 4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją;
 5. Dofinansowanie zatrudnienia;
 6. Przedłużenie postojowego;
 7. Zwolnienia ze składek ZUS;
 8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes;
 9. Polityka drugiej szansy;
 10. Dofinansowanie leasing.