Nowe możliwości diagnozy i terapii

Do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowej Soli oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego trafią nowoczesne programy do diagnozy i terapii osób, które mają problem z komunikowaniem się. W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na przekazanie dotacji z PFRON.

We wtorek 2 lipca Starosta Iwona Brzozowska, Członek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisały umowę na realizację projektów dotyczących poprawy w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych. PEFRON przyznał dwie dotacje na realizacje programów w powiatowych placówkach.

Trening i diagnoza

Projekt Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej skierowany jest do dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Celem projektu jest zakup wysokiej klasy sprzętu i oprogramowania do diagnostyki i treningu Metodą Warnkego.

Do tej pory diagnozę przetwarzania słuchowego można było przeprowadzić tylko w większych miastach. Często z powodu finansowych i organizacyjnych rodzice rezygnowali z tej możliwości. Dlatego nowosolska Poradnia zdecydowała się na wprowadzenie programu, który zwiększy dostęp do diagnozy oraz pozwoli na wyrównywanie deficytów.

Wartość projektu to około 16,5 tys. zł.

Stawiają na komunikację

W pracy i terapii uczniów niepełnosprawnych komunikacja to jedno z najważniejszych zadań, na którym skupia się nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kadra nieustannie szkoli się w tym zakresie i realizuje indywidualne programy komunikacyjne.

Mimo że placówka jest systematycznie doposażania w nowe urządzenia i programy, wciąż ich ilość jest niewystarczająca. Celem projektu SOSW jest zakup kolejnych pomocy edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz sprzętu ze specjalistycznym oprogramowaniem, który zastępuje mowę ucznia.

Wartość projektu to ponad 18,5 tys. zł. Dofinansowanie z PEFRON wynosił 50%.