Nowe funkcje pracowników Starostwa

Sekretarzem Powiatu Nowosolskiego została Sylwia Wojtasik. Wybrano także naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska – Martę Pasiewicz.
S. Wojtasik od dwóch lat jest doradcą Starosty W. Wrześniaka do spraw monitoringu i rozwoju powiatu. Wcześniej pracowała w Banku Gospodarki Żywnościowej w Nowej Soli oraz jako zastępca dyrektora Departamentu Wydziału Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Potem w tym samym urzędzie jako dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego. S. Wojtasik była też zastępcą dyrektora biura wojewody w Gorzowie, kierowała delegaturą Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
Marta Pasiewicz w Starostwie pracuje od dwóch lat. Wcześniej przez 5 lat za granicą zajmowała się projektami, po powrocie pracowała w firmie budowlano-drogowej, ale też jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w trzech nowosolskich szkołach: „Elektryku”, „Odlewniaku” i „Nitkach”.