Nowe działania wśród uczestników sesji Rady Seniorów

Po dwu miesięcznej przerwie, odbyło się kolejne spotkanie Rady Seniorów, w którym po raz pierwszy uczestniczyła Młodzieżowa Rada Miasta.

Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca Rady Seniorów Halina Napieralska-Pruska i Wiceprzewodniczący Jerzy Rybacki.
Tematem spotkania było m.in. działanie na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową.
W tej sprawie wypowiedziała się – Barbara Dominiak – pracownik Zespołu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. Przedstawiła jakie określone zasady panują w trakcie skorzystania z pomocy dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz o możliwości dofinansowaniu na poszczególne potrzeby.
W tym samym temacie wypowiedział się przewodniczący Zespołu ds. Orzecznictwa – Łukasz Kasprzyk, odpowiadając na nurtujące pytania uczestników.

Kolejnym punktem obrad było omówienie programu zdrowotnego dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych – bolerioza dla mieszkańców powiatu nowosolskiego.
Będą realizowane spotkania, edukujące i uświadamiające w wiedzę na ten temat.
Przypominamy o badaniu się i nie lekceważeniu objawów – podkreśla Bogumiła Sadowa – Naczelnik Wydziału Oświaty.

Zbliżający się miesiąc październik to czas na ponowne spotkanie i ugoszczenie naszych zachodnich sąsiadów z Niemiec. To już kolejna okazja do poznania nowych doświadczeń i omawiania ważnych spraw.