Nitki szkołą bez barier

Kolejna szkoła Powiatu Nowosolskiego została przystosowana do potrzeb uczniów poruszających się na wózkach. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli została zamontowana platforma schodowa.

Niepełnosprawni uczniowie ZSP nr 2 mogą poruszać się pomiędzy kondygnacjami budynkuPotrzeba likwidacji barier architektonicznych w nowosolskich Nitkach pojawiła się wraz z zainteresowaniem niepełnosprawnej młodzieży nauką w tej szkole. Teraz jest to dużo łatwiejsze. Dzięki platformie schodowej uczniowie poruszający się na wózkach mają dostęp do sal lekcyjnych i pracowni zawodowych znajdujących się na piętrze budynku. Platforma jest w pełni bezpieczna i prosta w obsłudze.

Zakup i montaż platformy to koszt blisko 80 tys. zł. Powiat Nowosolski otrzymał na ten cel 43 769,55 zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.