„Nitki” Lubuską Szkołą Europejską!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli został laureatem konkursu Lubuska Szkoła Europejska w kategorii placówek ponadgimnazjalnych. 9 maja w Słubicach podczas Pikniku Europejskiego zorganizowanego z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej marszałek województwa, Elżbieta Anna Polak, wspólnie z członkiem zarządu, Marcinem Jabłońskim, wręczyła nagrody zwycięskim szkołom.

Celem konkursu była promocja najbardziej europejskich szkół z województwa lubuskiego, które wyróżniły się aktywnością w realizacji projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, a warunkiem uczestnictwa przesłanie formularza zgłoszeniowego. Przez 15 lat w „Nitkach” wspólnie ze Starostwem Powiatowym udało się zrealizować wiele różnych projektów, w tym najważniejszy w ocenie kapituły projekt pt. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli”.

Z rąk marszałek reprezentantki szkoły: Natalia Hrywicka oraz Weronika Chyżak pod opieką doradcy zawodowego Adama Wąwoźnego odebrały certyfikat oraz czek w wysokości 10 tys. zł na przygotowanie lekcji obywatelskiej.

To wyróżnienie jest dowodem na to, że „Nitki” to z pewnością nowoczesna, europejska szkoła gotowa na nowe wyzwania stawiane przez dynamicznie rozwijający się w naszym powiecie rynek pracy.