Nieodpłatne poradnictwo – lista jednostek

RODZINNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 457 4330; tel. kom. 692 827 334

Całodobowy tel. interwencji kryzysowej: 800 70 2222

 • Pn.    7.00-16.00
 • Wt.- czw.  7.00-15.00
 • Pt   7.00-14.00

www.pcprnowasol.pl

 

PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Ul. Piłsudskiego 65,67-100 Nowa Sól

Tel: 68 387 4700

Pn. – pt.   7.30-15.30

www.pppns.pl

 

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

Rzecznik Praw Obywatelskich Biuro RPO

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

800 676 676 – Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

Pon. godz. 10.00-18.00

wt.- pt. godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Relacja

Podmiot leczniczy: Nowosolskie Centrum Psychoterapii

Ul. Kościuszki 24e, 67-100 Nowa Sól

Tel: 506804548

 

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja”

Filia Nowa Sól

Dla dorosłych

Ul. Wojska Polskiego 37,

Dla dzieci i młodzieży

Ul. Kupiecka 17, 67-100 Nowa Sól

Rejestracja osobiście lub telefonicznie Tel: 68 416 11 05

www.relacja.zgora.pl

 

NZOZ „Spec-Med”

Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii psychicznej

Ul. Witosa 18, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 387 3040

Pn. – pt . 15.00-17.00

spec-med_ns@wp.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ) Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66.

Tel: 800 70 2222 bezpłatna infolinia 24  godz. przez 7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

 

PEDAGOGICZNE

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 388 2440

Pn.- pt.  7.00 -15.00

www.soswnowasol.pl

sosw_nsol@wp.pl

 

POMOC SPOŁECZNA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

Ul. Staszica 1 D, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 458 2500

Pn. – pt. 7.30 – 15.30

Strona główna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim

Ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański

Tel: 68 388 4022 wew. 20,21,22

Pn. – pt. 7.00- 15.00

ops@bytomodrzanski.pl

opsbo@poczta.ps.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów

Tel:68 355 3376

Pn. – pt. 7.00 – 15.00

ops@kozuchow.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu

Ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

Tel: 68 355 9418

Pn. – pt.  7.00-15.00

gops@otyn.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku

Ul. 22 Lipca 18, 67-124 Nowe Miasteczko

Tel: 68 388 8947

Pn. 7.00 – 17.00

Wt. – śr. 7.00 – 15.00

Pt. 7.00 – 13.00

www.opsnowemiasteczko.pl

lopsnm@interia.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku

Ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko

Tel: 68 352 1116

Pn 8.00 – 16.00

Wt. –pt.  7.30 – 15.30

opskolsko@neostrada.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlisku

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Tel:68 388 3230

Pn. 8.00 – 16.00

Wt.-pt.  7.00 – 15.00

www.siedlisko.naszops.pl

opssiedlisko@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

Ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 356 1690

Pn. – pt.   7.00 – 15.00

www.opsnowasol.pl

 

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów

Tel: 68 459 9391

Opieka całodobowa

Godziny pracy administracji

Pn. – pt.7.00- 15.00

www.dps-kozuchow.pl

dpskoz@interia.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 475 1899, 785 201 234

Pn. – pt. 7.30 – 15.30

www.nowasol.naszsds.pl

sds@mopsnowasol.pl

 

Noclegownia, jadłodajnia

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło nowosolskie

Ul. Topolowa 4, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 387 37 65

Grudzień – marzec od godz. 16.00 do 10.00

Październik – listopad od 18.00 do 8.00

34 miejsca noclegowe

Posiłki – Pn. –pt.  12.00-14.00

bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych oraz potrzebujących pomocy o numerze: 800 109 160.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 459 0305

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Rynek 2, 67-115 Bytom Odrzański

Tel: 68 388 8022

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminnym Centrum Kultury w Otyniu (parter), Rynek 1

czynny jest w środę od godz. 14.30 do godz. 17.30

Tel: 68 355 9417

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów

Tel: 68 355 2421

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Tel: 68 388 3218 wew. 22

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 356 1690

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko

Tel: 68 388 8154

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Tel: 68 388 3318

 

Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i ich rodzin

Ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko

Tel: 68 352 1116

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Ul. Chrobrego 18, 67-106 Otyń

Tel: 68 355 9417

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

Ul. Jaracza 1, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 459 0390

 

Stowarzyszenie „Monar” poradnia profilaktyczno-konsultacyjna

Ul. Sienkiewicza 37, 67-100  Nowa Sól

Tel: 793 835 011

Rejestracja: 68 387 2751

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Tel: 68 388 3216

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. Muzealna 46, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 458 2500

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. Staszica 1D,

67-100 Nowa Sól

Tel: 68 458 2500

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. Kochanowskiego 8A, Niedoradz

Tel: 68 355 9418

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. Moniuszki 3,
67-100 Nowa Sól

Tel: 68 356 1690

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. 22 Lipca 18,
67-124 Nowe Miasteczko

Tel: 68 388 8947

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. Piastowska 12

67-415 Kolsko

Tel: 68 352 1116

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. 1 Maja 40,
67-120 Kożuchów

Tel: 68 355 2421

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

Tel: 68 388 4022

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ul. Jaracza 1, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 459 0393

Pn-pt 16.00-18.00

Pn, czw  13.00-15.00

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

Tel: 800 120 002 –  bezpłatna infolinia

– sob. godz. 08.00–22.00

ndz. i święta godz. 08.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowej Soli

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Ul. Piłsudskiego 65A, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 455 77 02
Tel: 68 455 77 09

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

kppspnowasol@straz.gorzow.pl

 

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail: dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Staszica 1 c, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 388 0300

Tel: 68 387 3242

Pn. –pt. . 7.00-15.00

Obsługa interesantów 8.00 – 14.00

nowasol.praca.gov.pl

sekretariat@pup -nowasol.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy

Ul. Wyspiańskiego 15, 68-036 Zielona Góra

Tel: 68 456 5600

Pn.-pt.  7.30-15.30

wupzielonagora.praca.gov.pl

wup@wup.zgora.pl

 

Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia

Urząd Pracy.

Ciepła 20, 15-472 Białystok.

Tel: 19 524    (z Polski)

+48 22 19524  (z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

Pn.- pt . godz. 08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom – ośrodek Zielona Góra

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”

Ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary

Ul. Stary Rynek 1, Zielona Góra

68 470 1444

 • Pn 8.00-15.00
 • Wt. –czw. 13-20.00
 • Pt. 8.00-15.00
 • So. 9.00-13.00
 • Pn. – pt.  godz.08.15-16.15

www.lubuskiruch.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

PRAWO KONSUMENCKIE

 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Bezpłatne porady konsumenckie, ochrona praw konsumenckich, udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową

Ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 458 6729

poniedziałek – środa, piątek w godz. 10.00-14.00

www.powiat-nowosolski.pl

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów)

Tel: 801 440 220

Tel: 22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.  godz. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl

 

PRAWA PACJENTA

 

Narodowy Fundusz Zdrowia – Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze

Ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra

Tel: 68 328 76 00

Pn., śr.-pt. 8.00-16.00

Wt. 8.00-18.00

www.nfz – zielongora.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro RPP

Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Tel: 800 190 590 – Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

– pt. godz. 08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Tel: Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.  godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

 

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw osób niepełnosprawnych

Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa

Tel: (22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Tel:801 801 015 – Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.-pt.  godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.  godz. 08.15-16.15.

800 121 212 – Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.  08.15-20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

rpd@brpd.gov.pl

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Inspektorat w Nowej Soli

Ul. Kościuszki 29, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 387 5237/38

Pn 8.00-18.00

Wt.- pt. 8.00-15.00

www.zus.info.pl

 

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Tel: Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

– pt. godz. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl

 

PRAWO PRACY

 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra

 • Tel: 68 451 39 00
 • 801 002 006 (dla osób dzwoniących z tel. stacjonarnych)
 • 459 599 000 (dla osób dzwoniących z tel. komórkowych)

osobiście: poniedziałek od 8.00 do 18.00,
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

kancelaria@zgora.pip.gov.pl

www.zielonagora.pip.gov.pl

 

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Główny Inspektorat Pracy

Barska 28/30, 02-315 Warszawa.

 • tel. 22 391 82 15
  fax. 22 391 82 14
 • 801 002 006  (dla  tel. stacj.)
 • 459 599 000  (dla tel. kom.)
 • 22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

PRAWO PODATKOWE

 

Urząd Skarbowy w  Nowej Soli

Ul. Staszica 1, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 456 0302

Pn 7.30. – 18.00

Wt.- pt. 7.30 – 14.30

www.lubuskie.kas.gov.pl/  urzad-skarbowy-w-nowej-soli

us.nowasol@mf.gov.pl

 

Krajowa Informacja Skarbowa

Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

 • Tel: 801 055 055 z tel. stacjonarnych  
 •  (22) 330 03 30 z tel. komórkowych.
 • + 48 (22)33 00 330 z tel. zagranicznych.

 Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt    godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)
Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

 • Ubezpieczenia gospodarcze – (22) 333 73 28
 • Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS – (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27
 • Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego  – (22) 333 73 25

pn.-pt. godz. 08.00-18.00 pn.-pt. godz.11.00-15.00

pn.-pt. godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

biuro@rf.gov.pl

 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
(wg art. 8a ust 1 pkt 2)

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 790 227 119  wtorek, środa, czwartek 10.00 – 13.30

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną oraz przedsiębiorca, który nie zatrudniał w ciągu ostatniego roku, po złożeniu stosownych oświadczeń.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkt 3
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól

Wt. – Śr. godz. 13-17, Czw.  – Pt.  8-12

Sala wiejska w Lipinach (do końca roku 2022)

Lipiny 77

Pn godz. 13-17

INFORMACJE i ZAPISY: 790 227 119 wt., śr., czw. 10.00-13.30

www.bip.powiat-nowosolski.pl/102/Pomoc_Prawna/

 

Punkt 2 – Zespół szkół Ponadgimnazjalnych    Nr 5 w Kożuchowie

Ul. 22 Lipca 5, wejście A, 67-120 Kożuchów

Pon. –wt. godz.14-18, Śr. 12 – 16, Czw. 8 – 12

INFORMACJE i ZAPISY:

790 227 119 wt., śr., czw. 10.00-13.30

www.bip.powiat-nowosolski.pl/102/Pomoc_Prawna/

 

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 2, 67-124 Nowe Miasteczko

Pt   godz. 15-19

INFORMACJE i ZAPISY: 790 227 119 wt., śr., czw. 10.00-13.30

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Punkt 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól

Śr. godz. 8-12   Czw – Pt  godz. 13-17

INFORMACJE i ZAPISY:

790 227 119 wt., śr., czw. 10.00-13.30

www.bip.powiat – nowosolski.pl/102/Pomoc_Prawna/

 

Stadion Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Ul. Sportowa 1

 • Pon.  godz. 12 – 16
 • Wt. godz. 14-18

INFORMACJE i ZAPISY: 790 227 119 wt., śr., czw. 10.00-13.30