Nieodpłatne poradnictwo – lista jednostek

Jak co roku publikujemy zaktualizowaną listę jednostek, w których mieszkańcy powiatu nowosolskiego mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Lista zawiera dane teleadresowe jednostek i ośrodków wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej i interwencji kryzysowej, osób bezdomnych i pokrzywdzonych przestępstwem oraz poradnictwa w zakresie praw konsumenta, pacjenta, ubezpieczeń społecznych, praw podatkowych. Przypominamy również informacje na temat nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.