Niecodzienne znalezisko w Nowym Miasteczku

27 marca br. Powiatowa Konserwator Zabytków otrzymała informację, że mieszkaniec Nowego Miasteczka znalazł na swojej posesji przy ul. Gołaszyn historyczne, kamienne macewy. Macewy to nagrobki, które mogą stanowić pozostałość po dawnym cmentarzu żydowskim. Cmentarz do 1944 r. mieścił się w Nowym Miasteczku przy ul. 3 Maja, w miejscu dzisiejszego skwerku. Jedna ze znalezionych macew jest niemal kompleta, pozostałe to fragmenty podstaw, zwieńczenia oraz tablic inskrypcyjnych z napisami w języku niemieckim i hebrajskim. Decyzję o dalszym losie macew podejmie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze.