Nie będzie kar za nieprzerejestrowanie auta

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska podjęła decyzję, że osoby, które nie przerejestrują samochodu lub nie zgłoszą kupna lub sprzedaży pojazdu, nie będą podlegały karze. Decyzja obowiązuje do odwołania.

Od 16.03.2020 r. do odwołania nie będą podlegały karze administracyjnej osoby, które w tym okresie:

  • nie dopełnią obowiązku rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,
  • nie zgłoszą nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni (z zastrzeżeniem, że osoba zobowiązana nie miała możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej, np. ze względu na brak profilu ePUAP lub brak dostępu do internetu w związku z objęciem kwarantanną).

Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Przerejestrować zakupiony pojazd na siebie można w terminie późniejszym, po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej.