Nauczyciele stanęli na wysokości zadania

Uczniowie odebrali już swoje świadectwa i oficjalnie rozpoczęli wakacje. Piątka z plusem należy się również ich nauczycielom. Kończące rok szkolny rady pedagogiczne były okazją do posumowania miesięcy nauki oraz wyzwań, jakie musieli podjąć pracownicy oświaty.

W ostatnich tygodniach czerwca odbyły się spotkania rad pedagogicznych we wszystkich szkłach Powiatu Nowosolskiego. Posiedzenia były okazją do podjęcia uchwał w temacie klasyfikacji i promocji uczniów, ale również okazją do podsumowania kończącego się roku szkolnego.

– Kończy się rok szkolny, tak specyficzny i różniący się od innych lat. Z perspektywy minionych tygodni widać, jak trudny był to czas dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników placówek oświatowych. W imieniu Zarządu Powiatu dziękuję dyrektor i kadrze kierowniczej za organizację całego procesu nauczania oraz rozwiązywanie problemów i spraw uczniów. Nauczycielom dziękuję za kreatywne i elastyczne podejście do nauki zdalnej. Można było zauważyć, że zajęcia przez internet były coraz lepsze i przebiegały coraz sprawniej.– mówi Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik. – W imieniu Zarządu dziękuję za przeniesienie szkół Powiatu Nowosolskiego w wirtualną rzeczywistość – dodaje.