Nasze Starostwo jako przykład dobrego stosowania metody CAF

Podczas webinarium „CAF – europejski model doskonalenia organizacji sektora publicznego a system kontroli zarządczej” Starostwo Powiatowe w Nowej Soli było podawane jako jeden z trzech urzędów, które doskonale stosuje metodę CAF.

Uczestnicy spotkania CAFW trakcie spotkania przybliżono to narzędzie – jego genezę, cel, budowę i zasady zastosowania. – Warto zwrócić uwagę na korzyści, jakie może nieść ze sobą prowadzenie samooceny z wykorzystaniem modelu CAF, nie pominięto również wyzwań i ewentualnych trudności z tym związanych. Wszystko po to, aby przedstawić CAF – model, który z powodzeniem można wykorzystywać do samooceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Samoocena z zastosowaniem CAF będzie jednocześnie realizacją standardu kontroli zarządczej E.20 Samoocena – podkreśla Wiesław Piec, kontroler wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Uczestnicy webinarium mieli okazję poznać przykłady dobrego stosowania modelu CAF w konkretnych organizacjach. Omówienie dotyczyło stosowania CAF w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – Gorzów Wlkp., w Urzędzie Miejskim w Krakowie i w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

– Zakończyliśmy IV edycję stosowania metody CAF już w nowym standardzie CAF 2020 i jesteśmy po wizytacji specjalistów desygnowanych z ramienia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, którzy rekomendowali Nas do otrzymania poświadczenia skutecznego stosowania metody CAF – mówi Wiesław Piec.

Prezenterami byli

  • Katarzyna Dudzik: Koordynator Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej w Departamencie Służby Cywilnej KPRM. Pełni również funkcję krajowego korespondenta CAF. W ramach tej funkcji, we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, odpowiada za promocje i upowszechnianie CAF w Polsce oraz reprezentuje nasz kraj w europejskiej sieci krajowych korespondentów, która pod kierunkiem Europejskiego Centrum Zasobów CAF przy EIPA w Maastricht czuwa nad aktualnością modelu i jego promocją na szczeblu międzynarodowym.
  • Tadeusz Zawistowski: Konsultant, szkoleniowiec, audytor z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania w tym jakości, bezpieczeństwa informacji, ciągłością działania, kontroli zarządczej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Propagator TQM w tym modelu CAF, zaangażowany w przygotowanie polskiej wersji językowej modelu w wersji z CAF2013 i CAF2020 r.