Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w powiatowych szkołach

Powiat Nowosolski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 40.800,00 zł na realizację zadania obejmującego m.in. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli – 12.000,00 zł,
  • Liceum Ogólnokształcącego  im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – 3.200,00 zł,
  • Technikum  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli – 12.000,00 zł,
  • Technikum  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie – 9.600,00 zł,
  • Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – 4.000,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025