Najlepsi otrzymali stypendia

Podsumowano ilość przyznanych i wypłaconych przez Powiatu Nowosolski stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za I semestr roku szkolnego 2017/2018. Każdy uczeń powiatowych szkół może otrzymać stypendium za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. W sumie za I semestr wypłacono 90 stypendiów, w tym 62 za wyniki w nauce i 28 za osiągnięcia sportowe. Najwięcej stypendystów jest wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego, bo aż 37 osób. 21 uczniów otrzymało stypendia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie, 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli, 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, 7 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 6 w CKZiU „Elektryk”.