Nadal chcemy współpracować

Realizacja międzynarodowych projektów w czasie trwającej epidemii koronawirusa to spore wyzwanie. Jednak dzięki nowym technologiom współpraca jest nadal możliwa. Na jakie zmiany przygotowuje się Powiat Nowosolski?

Miały być warsztaty i spotkania młodzieży, będą wspólne działania i warsztaty on-line. O nowych zasadach realizacji partnerskiego projektu „Razem dla pogranicza…” rozmawiali Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Katarzyna Dzieńdziura oraz przedstawiciele Centrum Informacji i Technologii w Forst. W formie zdalnej miałyby się odbywać również zajęcia dla techników montażu energii odnawialnej.

Spotkanie polsko-niemieckich partnerów było również okazją do omówienia nowych form współpracy, których liderem będzie CIT oraz realizacji wspólnych projektów w nowej perspektywie programu Interreg.