Nabór uzupełniający do Rady Seniorów

Szukamy osoby, pełnej pasji, zaangażowania, dobrych pomysłów, która w imieniu swojego środowiska lokalnego chce działać na rzecz seniorów z Powiatu Nowosolskiego. Do 31 maja czekamy na zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów I kadencji.

Na początku marca Starosta Nowosolski ogłosił nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego, aby uzupełnić skład rady.

Prawo do zgłoszenia kandydata mają organizacje z Powiatu Nowosolskiego działające na rzecz środowisk senioralnych lub skupiające seniorów. Zgłaszać mogą się również sami kandydaci, pod warunkiem że uzyskają poparcie minimum 15 seniorów zamieszkałych na terenie powiatu.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Powiatowej Rady Seniorów”. Więcej informacji oraz niezbędne załączniku dostępne są w BIP.

Termin składania dokumentów mija 31 maja 2020 r.