Nabór na urzędnika wyborczego

Kandydaci na stanowisko urzędnika wyborczego mogą zgłaszać się do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla gminy, w której mają zamiar wykonywać ww. funkcję. Wszelkie informacje m.in. o zasadach rekrutacji, wymaganiach, zakresie obowiązków oraz wynagrodzeniu znajdują się na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/biuro_organizacyjne_i_kadr/aktualnosci_biuro/Nabor_na_urzednika_wyborczego/idn:18206.html