Nabór na stanowisko Pełnomocnika Starosty do spraw rozwoju lekkoatletyki

Starosta Nowosolski ogłasza nabór na stanowisko Pełnomocnika Starosty do spraw rozwoju lekkoatletyki. Do głównych zadań Pełnomocnika należeć będzie koordynowanie zajęć odbywających się na stadionie lekkoatletycznym w Nowej Soli oraz organizowanie takich zajęć we współpracy z klubami sportowymi, trenerami, instruktorami, dyrektorami szkół, stowarzyszeniami oraz uczniami. Celem współpracy ma być aktywizacja środowisk uczniowskich i sportowych z terenu powiatu nowosolskiego oraz rozwój dyscyplin lekkoatletycznych. Działania mają doprowadzić do efektywnego wykorzystania obiektu, jakim jest stadion lekkoatletyczny, upowszechnienia dyscyplin lekkoatletycznych, popularyzacji lekkoatletyki, jako sportu dla każdego. Życiorys zawodowy (cv) wraz z listem motywacyjnym oraz przygotowanym przez siebie planem pracy na okres 1 roku należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól lub wysłać listem na ww. adres. Na kopercie należy napisać „Pełnomocnik Starosty do spraw rozwoju lekkoatletyki”. Oferty można składać do 6 października 2017 r.