Nabór do Rady Seniorów nadal trwa

Termin przyjmowania zgłoszeń do Powiatowej Rady Seniorów został wydłużony. Dokumenty można składać jeszcze do środy 26 czerwca.

Pomysł utworzenia Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Nowosolskim spotkał się z dużym zainteresowaniem środowisk działających na rzecz osób starszych. W połowie maja rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do Rady. Składanie dokumentów potrwa do 26 czerwca.

Decyzją Zarządu termin składania dokumentów został wydłużony. Pozostałe warunki pozostały bez zmian.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Powiatowej Rady Seniorów”. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w załącznikach.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy podmiotu działajacego na rzecz seniorów bądź zrzeszajacego seniorów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego