Na sesji o tunelu

Jednym z głównych tematów piątkowej (29.09) sesji Rady Powiatu Nowosolskiego była budowa tunelu pod torami kolejowymi „Odrzanki”. Na sesji obecny był Wiceprezydent Nowej Soli Jacek Milewski, który przestawił radnym obecny stan projektu oraz dotychczas poczynione działania np. zlecenie powtórnych badań ruchu drogowego, czy podpisanie listu intencyjnego z Polskimi Liniami Kolejowymi.
Kontynuacją tematu była podjęta przez radnych uchwała w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu budowy w Nowej Soli tunelu drogowego w ciągu ul. Wojska Polska i podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w ciągu ul. 1 Maja pod linią kolejową nr 273 Wrocław-Szczecin w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 Wrocław-Szczecin, ciągu ul. Targowej, ul. Topolowej, ul. Wojska Polskiego i ul. 1 Maja. Radni zagłosowali za podpisaniem przez Zarząd Powiatu porozumienia, które umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków na sfinansowanie budowy tuneli. Powiat zobowiązał się do umożliwienia realizacji zadania na drodze powiatowej w ciągu ul. 1 Maja oraz wykonania i sfinansowania w 2020 roku rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych w ciągach ul. Wojska Polskiego i ul. Przyszłości.