Możliwość otrzymania dotacji z Programu “Niepodległa”

Organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury mogą pozyskać dofinansowanie z programu dotacyjnego prowadzonego przez Biuro Programu „Niepodległa”. Wymogiem jest, aby podejmowane formy aktywności umożliwiały świętowanie wszystkim zainteresowanym stuleciem odzyskania niepodległości. Ma to zachęcić przedstawicieli wielu środowisk i instytucji do działań angażujących lokalne społeczności we wspólne obchody. Do przykładowych przedsięwzięć należą m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, czy projekty animacyjno-edukacyjne. Dopuszczone jest również przygotowywanie i oznakowanie szklaków tematycznych i historycznych, tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych, czy publikacje poświęcone stuleciu odzyskania niepodległości. Na dofinansowanie nie mogą liczyć projekty związane z inwestycjami oraz oficjalne uroczystości organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski przyjmowane są od 26 lutego br., a nabór trwa 4 tygodnie. Regulamin i formularz do elektronicznego składania aplikacji dotacyjnych dostępny jest na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje. Wszelkich pytań udzieli rzecznik prasowy Biura Programu „Niepodległa” Kamil Wnuk, tel. +48 797 143 508; e-mail: kwnuk@niepodlegla.gov.pl