Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim

Wczoraj – 21 lipca br., odbyło się podpisanie listów intencyjnych w ramach projektu – Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim, realizowanego poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2022. To pierwszy krok w realizacji wartego prawie 18 mln zł projektu, który wspólnie zrealizuje Starostwo Powiatowe, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, firma Profi Biznes Gruoup oraz wyższe uczelnie: Uniwersytet Zielonogórski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Ideą projektu jest współpraca placówek oświatowych związanych ze szkolnictwem zawodowym z otoczeniem rynku pracy. Dążymy do tego, aby kształcenie było dostosowane do potrzeb rynku pracy. Żeby młodzi wykształceni w ten sposób ludzie mogli znaleźć odpowiadającą im pracę. Projekt obejmie wszystkie szkoły kształcenia zawodowego z terenu powiatu nowosolskiego. Potrwa do 2022 roku. W ramach realizacji zostaną przeprowadzone praktyki i staże uczniów, dodatkowe zajęcia, ale też doradztwo edukacyjno-zawodowe, polegające na wskazaniu uczniowi potencjalnej ścieżki kariery. Ale nie tylko uczniowie zostaną objęci wsparciem. Również dla nauczycieli kształcenia zawodowego są przewidziane praktyki, staże w przedsiębiorstwach oraz kursy kwalifikacyjne.
Kształcenie zawodowego zostanie zmodernizowane, uatrakcyjni się oferta edukacyjna placówek, modernizacja warsztatów, dostosowanie do zapotrzebowania na rynku pracy.
Realizacja tego projektu to duża szansa na rozwój kształcenia zawodowego w powiecie. Nigdy wcześniej powiat nie otrzymał aż tak dużych środków. Pieniądze unijne dadzą możliwość elastycznego działania w ramach dostosowania kształcenia zawodowego do rynku pracy, umożliwią również ścisłą współpracę z pracodawcami.