Młodzież oznakowała trasy rowerowe w powiecie

Ponad 140 alternatywnych tras rowerowych przy ścieżce „Kolej na rower” zostało oznakowane w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko – niemieckim – rowerem przez powiat nowosolski”. Młodzież z Polski i Niemiec wybrała się na wspólną wycieczkę rowerową, aby ocenić efekty swojej współpracy.

W ramach projektu oznakowano alternatywne trasy rowerowePowiat nowosolski ciągle rozwija sieć ścieżek rowerowych. Oznakowanie alternatywnych tras rowerowych wokół ścieżki „Kolej na rower” to kolejny projekt, który ma ułatwić rowerzystom poruszanie się po terenie powiatu nowosolskiego i zachęcić ich do aktywności na dwóch kółkach.

W ramach przedsięwzięcia w pierwszym półroczu odbyły się polsko – niemieckie warsztaty podczas, których młodzież z Polski i Niemiec zapoznała się formami znakowania szlaków turystycznych i sposobami ich oznakowania, a także omówione zostały wybrane trasy rowerowe wokół drogi rowerowej Kolej na rower. W rezultacie w ramach projektu zamontowano drogowskazy na wybranych trasach rowerowych. Oznakowano łącznie ponad 140 km alternatywnych tras rowerowych wokół drogi rowerowej „Kolej na Rower”.

Młodzież uczestniczyła w rajdzie rowerowymDrugie spotkanie w październiku 2022 r. stanowiło punkt kulminacyjny projektu, w ramach spotkania młodzież z Polski i Niemiec uczestniczyła w rajdzie rowerowym po oznakowanych trasach, aby sprawdzić oznakowanie tras oraz czytelność drogowskazów z punktu widzenia rowerzystów.

– Chcemy, aby utworzone oznakowania wybranych tras rowerowych w obrębie drogi rowerowej Kolej na rower, pobudziło aktywną rekreację i służyło rowerzystom. Początek wiosny to idealny moment, aby rozpocząć sezon rowerowy, wsiąść na rower i wyruszyć w wycieczkę po jednej z wybranych tras rowerowych – zachęca Wicestarosta Waldemar Wrześniak.