Młodzi fachowcy spawają

Spawanie to jedna z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców umiejętności. Dlatego, dzięki unijnemu dofinansowaniu, uczniowie z nowosolskich szkół średnich biorą udział w specjalistycznych kursach. Umiejętności i wiedza absolwentów szkół średnich powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. To jak mantrę powtarzają pracodawcy. Właśnie z tego powodu Powiat Nowosolski realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za unijne pieniądze przewidziano dla uczniów szkół z terenu powiatu szereg specjalistycznych kursów. Wszystko aby osiągnąć cel – przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy.
Obecnie uczniowie z „Elektryka” biorą udział w kursie spawania. To nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Czyli praca w warsztacie przy użyciu profesjonalnych narzędzi. Podczas kilkudziesięciogodzinnego uczestnicy szkolenia poznają nowoczesne metody spawania. – Warto brać udział w tego typu kursach, tym bardziej że są bezpłatne. Jeśli zdam egzamin, otrzymam certyfikat. To będzie ważny punkt w moim CV. Myślę, że będę mógł walczyć o wyższą pensję – mówi jeden z uczestników projektu.