Misja gospodarcza w Hiszpanii

Do 7 czerwca trwa rekrutacja uczestników (przedsiębiorców z sektora MŚP) do udziału w Misji do Barcelony połączonej z udziałem w targach Snackex 2019. Organizatorem przedsięwzięcia jest Województwo Lubuskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”.

Oferta skierowana jest do lubuskich firm, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce.

Głównym celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom lubuskim z sektora MŚP nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi. Wartością dodaną wyjazdu będzie  stworzenie rozpoznawalnej marki regionu poprzez promocję oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej z jednoczesnym budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

zal_nr_1_-formularz-zgloszeniowy_hiszpania

zal_nr_2-pomoc-de-minimis_formularz

zal_nr_3_umowa-szablon-przedsiebiorcy-hiszpania

zal_nr_4_ankieta_po_misji-hiszpania

regulami – rekrutacja hiszpania