Miliony na powiatowe inwestycje

Wystartował nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszej puli środków Powiat Nowosolski wnioskuje o 3 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na inwestycje.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to forma tarczy samorządowej. Fundusz składa się z dwóch puli. W jednej jest 6 miliardów (5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów), które zostaną podzielone pomiędzy samorządy gminne i powiatowe m.in. w oparciu o wydatki majątkowe w 2020 r. Powiat Nowosolski mógł ubiegać się o kwotę 3 284 398 zł.

– Dziś złożony został stosowny wniosek. Przyznane środki mogą być przeznaczone na wkład własny inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych lub wkład własny w projektach – poinformowała w piątek 31 lipca 2020 r. Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogą się również ubiegać o środki z drugiej puli, która wynosi 6 mld zł. Pieniądze te zostaną rozdzielone na konkretne projekty inwestycyjne. Oceną wniosków złożonych w ramach drugiej puli zajmie się komisja.