Międzynarodowe zmagania mechatroników wygrał uczeń nowosolskiego „Elektryka”

W murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elekryk” w Nowej Soli odbył się Międzynarodowy Konkurs Mechatroniczny, którego organizatorem był Powiat Nowosolski. W konkursie wzięły udział 54 osoby. 29 uczestników reprezentujących Polskę wywodziło się z CKZiU „Elektryk”, 25 zawodników Europaschule Oberstufenzentrum Oder-Spree z Niemiec.

Międzynarodowy Konkurs Mechatroniczny Konkurs polegał na rozwiązaniu 40 zadań zamkniętych o tematyce nawiązującej do szeroko pojętej mechatroniki. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o mechatronice, wymiana doświadczeń oraz podnoszenie umiejętności wśród uczniów kształcących się w zawodach mechatronicznych.

Po uruchomieniu telemostu z przyjaciółmi z Niemiec uruchomiono test, który równocześnie zaczęli rozwiązywać wszyscy startujący. Zwycięzcą okazał się Łukasz Owczarz uczeń klasy 4f technikum mechatronicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. Przyznano trzy miejsca drugie: Sandrze Bucksch, Maciejowi Hojce oraz Dominikowi Napieralskiemu. Trzecie miejsce zajął Luke Schreiber.

Uczestnicy połączyli się za pomocą platformy on-lineKonkurs przebiegł w przyjaznej atmosferze. Zwycięzcom gratulujemy. Powiat Nowosolski już teraz zaprasza przyszłych mechatroników do udziału w kolejnym konkursie, który ma się odbyć już stacjonarnie w Nowej Soli.

– Mechatronika, która jest nauką łączącą różne dziedziny m.in. automatykę, mechanikę, informatykę oraz naukę sterowania, jest zawodem przyszłości, dlatego jako Powiat staramy się dać uczniom możliwości doskonalenia i sprawdzenia swojej wiedzy. Bardzo się cieszę, że wśród laureatów konkursu są nasi uczniowie oraz przedstawiciele naszego niemieckiego partnera to pokazuje, że poziom kształcenia w obu krajach jest bardzo zbliżony – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

Polsko-Niemiecki konkurs mechatroniczny został zorganizowany w ramach projektu: „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji”.