Metoda CAF w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli chce doskonalić usługi dla mieszkańców. Dlatego urząd przystąpił do wdrożenia modelu CAF. Odbywa się to w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach przedsięwzięcia wdrożone zostanie narzędzie zarządzania jakością CAF. Metoda CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Główną korzyścią wdrożenia CAF będzie podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd. Prace nad wdrożeniem modelu CAF już się rozpoczęły. Spośród oddelegowanych pracowników został powołany Samorządowy Zespół ds. Wdrażania Procedury CAF. Odbyło się też spotkanie z ekspertem jakości zastosowania CAF.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach Projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet .