Media trip w Elektryku

Inwestycja zrealizowana w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” to coś, czym warto się chwalić. Grupa dziennikarzy, która w ramach lubuskiego media trip zawitała do Nowej Soli, miała okazję poznać najnowocześniejszą szkołę w województwie.

Z dziennikarzami spotkał się Wicestarosta Waldemar WrześniakDziennikarzy w CKZiU Elektryk przywitał Wicestarosta Waldemar Wrześniak, który przedstawił również historię tworzenia nowoczesnej szkoły zawodowej w powiecie nowosolskim. Hala sportowa, modernizacja budynku dawnego ZSP nr 3 przy ul. Kościuszki i w końcu przebudowa kompleksu budynków przy ul. Piłsudskiego to szereg powiatowych inwestycji, dzięki którym młodzież i nauczyciele mają doskonałe warunki do kształcenia. Warto dodać, że największa powiatowa inwestycja ostatnich lat została zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym. Na modernizację szkoły Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie z trzech źródeł – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszeni przez Urząd Marszałkowski dziennikarze mieli również okazję zobaczyć pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami.