Masz pomysł na patriotyczny mural?

W 22 rocznicę wejścia Polski do NATO Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem “MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural.

plakat promujący konkur ofert MON MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO - na plakacie współczesne i historyczne oblicze obrońcy naroduMurale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty. Więcej informacji na stronie MON

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 

Wnioski o dofinansowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.