Marsz po zawód – polsko – niemieckie spotkanie z nauką

Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie dla projektu „Marsz po zawód – polsko – niemieckie spotkanie z nauką” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Celem projektu była integracja młodzieży z Polski i Niemiec oraz promocja aktywnej edukacji, która łączy naukę i zabawę oraz rekreację.

W ramach realizacji projektu w dniu 19.06.2015 r. odbył się happening pn: „Marsz po zawód – polsko niemieckie spotkanie z nauką”, w którym wzięli udział uczestnicy projektu tj. uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”  w Nowej Soli  oraz uczniowie z Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin Ausbildungswerkstatt Fürstenwalde, a także uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego. Marsz miał inspirować młodzież do poznania świata zawodów i nauki oraz do planowania własnej kariery zawodowej.

Marsz wyruszył z placu przy Starostwie Powiatowym w Nowej Soli do hali sportowej CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli gdzie odbyła się dalsza część spotkania.

W ramach projektu młodzież wysłuchała prelekcji na temat: „Świat techniki i zawodów”, a także wzięła udział w warsztatach naukowych prezentujących różne zawody, pod okiem doświadczonych warsztatowców wzięła udział w  pokazach,  eksperymentach i fascynujących doświadczeniach. W trakcie trwania punktu kulminacyjnego projektu zorganizowany został konkurs na najlepszy „Mural” prezentujący wybrany zawód.

Poprzez realizację projektu w tym wymianę dobrych praktyk i doświadczeń przez uczestników projektu z Polski i Niemiec, udział w warsztatach u młodzieży została pobudzona ciekawość  świata zawodów i techniki. Uczestnicy projektu poznali i pogłębili wiadomości na temat różnych grup zawodów co w dalszej perspektywie zainspiruje ich do planowania własnej kariery zawodowej.

logotypy